siv2022layout_pub.png
 

Stein i Vei 2022

Er du klar for STEIN i VEI 2022?

Felleskap og samhold er viktigere enn noen gang! Stein i vei arrangeres for 37. gang og neste år er arrangementet lagt til Scandic Lillehammer Hotel, i perioden 7.-9. februar.

Påmelding og program her.

VTI stilling ledig 02.jpg
 

Veiteknisk Institutt søker ingeniør/sivilingeniør

VTI styrker bemanningen innen instituttets kjernevirksomhet og søker etter personer med relevant utdanning og lang erfaring fra noen av våre arbeidsfelt, som asfalt, drift og vedlikehold av veier, miljømålinger, revisjoner og kursvirksomhet. ​​​​​​​
Natt_legging1.jpg
 

Kompetansekurs i asfalt som var oppsatt i oktober er avlyst.

Vi kommer tilbake med ny dato for dette kurset.

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 3 dager. ​​​​​​​

Miljødagen 2021 Insta.jpg
 

Miljødagen tirsdag 9. november 2021

Norsk Asfaltforening og Veiteknisk Institutt avholdt Miljøkonferansen 9. november i Oslo. Konferansen var fulltegnet og vi var over 120 deltakere som deltok. Miljødagen ble arrangert av Veiteknisk Institutt (VTI) og Norsk Asfaltforening (NA). 

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet aktivt for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, både ved å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp og ved å utarbeide et verktøy for å utarbeide miljødeklarasjoner for asfalt. Nasjonal transportplan har klare mål for betydelig reduksjon i klimagassutslipp i samferdselssektoren innen 2030. Det er krav om miljøvekting ved offentlige anskaffelser. Bruk av klimagassutslipp som ett av tildelingskriteriene i asfaltkontrakter er tatt i bruk. Vi vil presentere erfaringene så langt og diskutere veien videre. Hvordan kan asfaltbransjen nå klimamålene?

VTI_01.jpg
 

50 års erfaring innen veibygging og ­asfaltdekker

VTI har snart 50 års erfaring innen veibygging og ­asfaltdekker

Den brede erfaringen vår, gjør at vi kan være rådgiver og diskusjonspartner rundt de fleste oppgaver og spørsmål du måtte ha innen fagområdet. Ønsker din etat eller bedrift å bli medlem – ta kontakt for priser og nærmere informasjon. 

Les mer om vårt medlemskap her

Videokonferanse.png
 

Videomøte: Tilbud til kommunemedlemmer

Videokonferanse for kommunemedlemmer.

Fjoråret var et dårlig år når det gjelder økonomi og helse, men det var samtidig året da mange av oss ble vant til å bruke teknologien på nye måter, som i videomøter, med alle de muligheter det gir. Vi tilbyr derfor nå videokonferanse for kommunemedlemmer. Veiteknisk Institutt håper dette kan bidra til at vi kommer i enda mer direkte kontakt med medlemmene våre, i første omgang kommunemedlemmene.

Les mer her

Nytt tilbud til våre medlemmer.jpg
 

Nytt tilbud til våre medlemmer

Veiteknisk Institutt har utarbeidet forslag til kontraktbestemmelser til bruk i reseptorienterte asfaltkontrakter. Forslaget er forbeholdt våre medlemmer.
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Paul Senstad på telefon 915 57 039 eller e-post: paul@veiteknisk.no

Veiteknisk Institutt er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt.

Årsberetning 2020.png
 

Årsberetning for 2020

Årsberetning for 2020

kfa.png
 

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning

Har du spørsmål om asfalt eller lignende, kan KFA et godt sted å starte.

Veinytt er et magasin fra Veiteknisk institutt som holder deg oppdatert på det som skjer i bransjen.

Kurs
 

VEISKOLEN

Alle planlagte arrangementer, kurs og samlinger på våre kontorer på Høvik, er utsatt inntil videre på grunn av koronapandemien. 

​​​​​​​alt      alt     alt​​​​​​​