VTI Råd før sesongen 1200x500.png

Råd til kommuner

Det er tid for utlysing av asfaltarbeider. Veiteknisk Institutt kan hjelpe deg med alt du trenger av råd, veiledning og kvalitetssikring.

VI BIDRAR MED RÅD OM BLANT ANNET:

  • Metoder og utstyr for utbedring av lokale dekkeskader
  • Valg av asfalt og asfaltresepter i forhold til klima, veiens tilstand og trafikkmengde
  • Dekketykkelser og betydning av et bindlag
  • Krav til asfaltarbeider
  • Kvalitetssikring av anbudsgrunnlag
  • Utførelsens betydning, for eksempel: unngå bruk av kalde masser, hvordan unngå separasjon i utlagt asfaltmasse, riktig valsing av massene, effekten av å klebe underlaget og etablering av gode skjøter
  • Kartlegging av dekketilstanden (på veinettnivå og parsellnivå)
  • Alternative rehabiliteringstiltak og forsterkningstiltak Miljøaspektet får stadig større oppmerksomhet innenfor asfaltarbeider, og både Statens vegvesen og fylkeskommunene har tatt inn miljøkrav i sine kontrakter. Her har Veiteknisk Institutt vært med i utviklingen siden starten og kan gi gode og relevante råd. Har du behov for hjelp til å utarbeide konkurransegrunnlag er VTI klare til å bistå.

Veiteknisk Institutt har unik kompetanse knyttet til produksjon av asfalt, asfaltresepter, gjenbruk og valg av tiltak og utførelse. Vi har eget asfaltlaboratorium og Veiskolen der vi tilbyr ulike kurs for komptansehveing innen veifaget. Trenger du hjelp til å utarbeide konkurransegrunnlag eller trenger råd når det gjelder miljøkrav i kontrakten – uansett hva du lurer på kan Veiteknisk Institutt bistå med råd og veiledning.

Kontakt

Eirik Wulvik.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456
Paul Senstad.jpeg

Paul Senstad

Seniorrådgiver
915 57 039
Roar Telle.jpeg

Roar Telle

Seniorrådgiver
951 12 599