VTI 50 år forside 1200x500.png

Om Veiteknisk Institutt

Det startet i 1973 som et laboratorium for asfaltentreprenører, 50 år senere har Veiteknisk Institutt medlemmer fra hele verdikjeden, og jobber daglig med utvikling, kunnskapsformidling og oppdrag. 

Veiteknisk Institutt har siden 1973 vært er et kompetansesenter for forskning og utvikling, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt. I tillegg bidrar Veiteknisk Institutt til utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av veinettet. Dette retter seg både mot byggherre og utførende. Våre kunder er konsulenter, ­entreprenører, ­råvareleverandører, oljeselskaper, kommuner og andre byggherrer. Vi utfører oppdrag til konkurransedyktige priser og tar oppdrag over hele landet. 
 

 

Veiteknisk Institutt er en serviceorganisasjon

Veiteknisk Institutt er en forening som driver næring.
Driften av VTI skal deles i en foreningsvirksomhet og en forretningsmessig oppdragsvirksomhet med regnskapsmessig skille mellom disse to virksomhetsformene.
Inntekter fra foreningsvirksomheten skal ikke nyttes til å delfinansiere oppdragsvirksomheten.
Veiteknisk Institutt, tidligere Asfaltteknisk Institutt, er av brev fra Skattedirektoratet, datert 25. februar 2009 godkjent som ”serviceorganisasjon” noe som innebærer at dere får fratrekk på medlemskontingenten.  
Godkjenningen som serviceorganisasjon innebærer at kontingenter til Veiteknisk Institutt for medlemmene er en skattemessig fradragsberettiget driftskostnad i sin helhet, jf skatteloven § 6-1.

Les mer om vårt medlemskap her

 

 

Andreas Birkeland.jpg

Andreas Birkeland til Veiteknisk Institutt

Andreas Birkeland begynner 1. august i Veiteknisk Institutt.

IMG_5026 2_2.jpeg

Veiteknisk Institutt 50 år

Flott feiring av 50 år!

Medlemskap

Veiteknisk Institutt (VTI) er en medlemsorganisasjon med ­medlemmer på ­byggherresiden, utførersiden og leverandørsiden.

Målsetting

Veiteknisk Institutt, er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt.

Leveringsbetingelser

Våre betingelser for å påta oss oppdrag er normalt for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid eller etter fast pris, om ikke annet er avtalt.

Vedtekter

Vedtekter for Veiteknisk Institutt finner du her.

Komiteer og utvalg

For å holde oss oppdaterte er Veiteknisk Institutt representert i en rekke komiteer og utvalg.

Medlemsliste

Liste over medlemmer i Veiteknisk Institutt pr. 31.12.2023

Styret

Styret har følgende sammensetning.

Veinytt

Veinytt er et nyhetsbrev fra Veiteknisk institutt som holder deg oppdatert på det som skjer i bransjen.

Årsberetning

Les våre årsberetninger