Om Veiteknisk

Veiteknisk Institutt, er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt.
I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. Dette retter seg både mot byggherre og utførende.

Leveringsbetingelser

Våre betingelser for å påta oss oppdrag er normalt NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid eller NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag (etter fast pris), om ikke annet er avtalt.

Vedtekter for Veiteknisk Institutt

Instituttets vedtekter finner du her.

Målsetting

Veiteknisk Institutt, er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt.
I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. Dette retter seg både mot byggherre og utførende.

Komiteer og utvalg

For å holde oss oppdaterte er Veiteknisk Institutt representert i en rekke komiteer og utvalg.

Medlemsliste

Liste over medlemmer i Veiteknisk Institutt pr. 21.3.2019

Årsberetning

Her vil nyeste Årsberetning være tilgjengelig.