Styret i Veiteknisk Institutt 2019

Styret har følgende sammensetning frem til generalforsamlingen i år 2020:

Styreleder:      Sivilingeniør Johnny M. Johansen, Via Nova Plan og Trafikk

                        (fortsetter til 2020)

Styremedlem: Seksjonssjef Lasse Fensholt, Avinor

                        (fortsetter til 2020)

Styremedlem:  DK-sjef Hans Kjetil Stusvik, Skanska Industrial Solutions AS

                        (valgt til 2021)

Styremedlem: Daglig leder Eirik Strand, Arstec AS

                        (valgt til 2021)

Styremedlem: Avdelingsleder Barbro Vasshaug Grønnerud, Feiring Bruk AS

                        (valgt til 2021)

Styremedlem: Ingeniør Ute, Planavdelingen Eirik Kravik Solheim, Oppegård kommune

                        (valgt til 2021)

Varamedlem: Driftssjef Behzad Armingohar, PEAB

Varamedlem: Head of technical support, Norway, Jon Borge Finset, Nynas Bitumen