Styret

Styret har følgende sammensetning:

 

Styreleder:      Sivilingeniør Johnny M. Johansen, Via Nova Plan og Trafikk
Styremedlem: DK-sjef Hans Kjetil Stusvik, Skanska Asfalt AS
Styremedlem: Head of technical support, Jon Borge Finset, Nynas as
Styremedlem: Prosjektleder fylkesveg, Bernhard Rottem, Nordland Fylkeskommune
Styremedlem: Prosjektleder, Marius Nygård, Nordasfalt AS
Styremedlem: Daglig leder, Eirik Strand, Arstec AS

Varamedlem:  Prosjektleder, Gaute Grankvist, Peab Asfalt Norge AS
Varamedlem:  Ingeniør, Ali Hussein, Trondheim Bydrift