Tjenester

Veiteknisk institutt leverer et utvalg av tjenester.
Våre medlemmer får rabatterte priser, så det kan lønne seg å vurdere medlemskap.

Asfaltfabrikk1.jpg

Miljømåling

Veiteknisk Institutt utfører forskjellige typer miljømålinger på asfaltbarikker og pukkverk. Info-ark om tjenesten kan hentes her.

IR_Skanning3.JPG

Varmefotografering

Veiteknisk Instutt har utstyr og bred kompetanse på dette med varmefotografering (IR-skanning) av nylagte dekker. Dette er den beste metoden for å dokumentere et nylagt asfaltdekke. Info-ark om tjenesten kan hentes her.

Målebiler.jpg

Tilstandsmåling

Veiteknisk Institutt har utstyr, samt bred kompetanse og lang erfaring med registrering av tilstand på veier og flyplasser. Info-ark om tjenesten kan hentes her.