Tjenester

Veiteknisk institutt leverer et bredt spekter av tjenester innen teknologi, infrastruktur og miljø. 

Våre medlemmer får rabatterte priser på alle våre tjenster.

For mer informasjon om medlemskap kontakt oss!

Asfaltlegging2.png

Veiskolen

Vi har et utvalg kurs for kompetanseoppbygging. Kursene arrangeres primært i våre lokaler på Høvik, men kan også holdes på Teams og internt hos kunden. 

Vi vil nå avholde en del kurs som webinarer fremover - følg med!

Videokonferanse.png

Videomøte

Tilbud til kommunemedlemmer: 2020 var et dårlig år når det gjelder økonomi og helse, men det var samtidig året da mange av oss ble vant til å bruke teknologien på nye måter, som i videomøter, med alle de muligheter det gir. Vi tilbyr derfor nå videokonferanse for kommunemedlemmer. 

Asfaltfabrikk1.jpg

Miljømåling

Veiteknisk Institutt utfører ulike typer miljømålinger på asfaltfabrikker og pukkverk.

Info-ark om tjenesten kan hentes her.

IR_Skanning3.JPG

IR-skanning

Veiteknisk Instutt har utstyr og bred kompetanse med IR-skanning (varmefotografering) av nylagte dekker. Dette er den beste metoden for å dokumentere et nylagt asfaltdekke. 

Info-ark om tjenesten kan hentes her.

Målebiler.jpg

Tilstandsmåling

Veiteknisk Institutt har utstyr, kompetanse og erfaring med registrering av tilstand på veier og flyplasser.

Info-ark om tjenesten kan hentes her.

360.png

360°-foto av veinettet

Veiteknisk Institutt har anskaffet ny fotobil med 360° ­fotoutstyr for panoramabilder av veinettet. Bilen er også velegnet for ­fotografering av gang- og sykkelveier.

Sertifisering

Sertifisering

I samarbeide med Kontrollrådet tilbyr Veiteknisk Institutt sertifisering av produsenter av asfalt, tilslag, bitumen, bitumenemulsjon og PMB, i henhold til de aktuelle CEN-standardene.

Info-ark om tjenesten kan hentes her.

Lab 03.jpg

Laboratorie

Vi har asfalt- og steinlaboratorium som kan teste råvarene som skal inngå i din kontrakt. Veiteknisk Institutt har stor kompetanse innen fagfeltene vei, asfalt og pukk. 

Info-ark om tjenesten kan hentes her.

Kontrakter

Kontrakter

Vi utarbeider tilbudsgrunnlag for veiarbeider som skal ut på anbud. Vi gir objektive vurderinger og råd når avtalepartene ikke kommer til enighet.

Kontroll

Kontroll

Vi tilbyr oppfølging av inngåtte kontrakter, råvarekontroll og oppfølging av arbeider under utførelse, samt varmefotografering av asfaltarbeider. Vi kan også kontrollere arbeidsresepter og prøver fra utlagte veidekker. 

Rådgiving.png

Rådgivning

Vi kan være rådgiver og diskusjonspartner rundt de fleste oppgaver og spørsmål du måtte ha innen teknologi, infrastruktur og miljø.