Om asfalt

Hverdagsasfalt

Kort om Asfaltering av gårdsplass og Vedlikehold av gårdsplasser med asfalt.

Asfalt og Miljø

  • Hvordan avhende oppgravd/frest asfalt?
  • Medfører legging av asfalt helserisiko for asfaltarbeiderne?
  • Utgjør asfalterte arealer en helserisiko?
  • Fører asfaltering til skader på naturen?

Disse spørsmålene forsøker vi å besvare her.

Hvordan produseres asfalt?

Bitumen og steinmaterialer kan blandes på ulike måter for å lage et asfaltdekke.

Anvendelsesområder for asfalt

Asfalt kan benyttes til mye mer enn vegbygging.

Asfalthistorie

Asfalthistorikk

Les mer om asfaltens historie i korte trekk fra Noas ark og frem til i dag