Hverdagsasfalt

Asfaltering av gårdsplass

Det følgende er en ikke fullstendig huskeliste ved asfaltering av gårdsplasser.

Finn asfaltfirma i ditt distrikt i de gule sidene i telefonkatalogen. Også anleggsgartnere og vaktmesterfirma kan ha tilbud om asfaltering.

På arealer som skal trafikkeres av lette kjøretøy er en typisk konstruksjon ca 30 cm pukk som avrettes med 5 cm subbus 0-20 mm. Underaget må være godt komprimert før asfalteringen starter. Der det er fare for at undergrunnen trenger opp i pukklaget bør det legges en fiberduk i mellom. Før asfalten legges må det være etablert et fornuftig fall (minst 1 cm pr m og i riktig retning) og eventuell drenering må være etablert. Det ferdige produktet skal ha jevne og tette skjøter og ikke for åpne partier (dersom det ikke er bedt om drenerende asfalt). Dersom underlaget er noenlunde jevnt med tilstrekkelig tverrfall skal det heller ikke bli stående vanndammer. På større flater med lite tverrfall skal det ikke store ujevnheten til før det kan bli stående vann i grunne dammer mer eller mindre rett etter utlegging. Dette kan vanskelig unngås. Svanker på opptil 4 mm målt med en rettholt på 3 m må kunne påregnes.

Et ikke uvanlig problem er planter som vokser opp igjennom asfalten. Mest kjent er kanskje løvetann, men også gresslignende planter og sopp kan bryte igjennom. De fleste entreprenører tar forbehold om at dette kan skje og forutsetter at bestilleren har påført eventuelt nødvendige plantevernmidler. Skal entreprenøren gjøre det, så må det ofte avtales på forhånd.

Prisene varierer med størrelsen på arealet og tykkelsen på asfaltlaget. Be om mulig om pris fra flere tilbydere og be eventuelt også om referanser. Asfaltering er et håndverk!

 
Vedlikehold av gårdsplasser med asfalt

Renhold

Bør unngå at skitt i overflaten blir grobunn for mose eller annen vegetasjon

Høytrykkspyling bør gjøres forsiktig da mørtelen (blandingen av finstoff og bindemiddel) kan spyles bort og steinmaterialet løsne.

Lapping av hull

Små/få hull: Lappemasser i sekk eller spann fra byggevarefirma

Flere/større hull: be om tilbud fra asfaltfirma/vaktmesterfirma/anleggsgartner.

Resultatet blir penest/varigst ved renskjæring av kanter