Asfalthistorie

Asfalthistorikk

Asfaltens historie som vegbyggingsmateriale strekker seg minst 2500 år tilbake i tiden

Asfalthistorie

Bitumen fremstilles i dag hovedsaklig fra råolje som pumpes opp fra grunnen, men bitumen finnes også noen steder i dagen som "naturasfalt" i form av dammer eller sjøer. Slik naturasfalt er blitt brukt til ulike tetningsformål i forhistorisk tid, både til byggverk og båter. Bibelen nevner at Noas ark og sivkurven som Moses ble satt på Nilen i var tettet med naturasfalt. Egypterne benyttet det til balsamering og ordet mumie betyr jordbek. Den første "asfalterte" vegen vi har funnet rester av ble bygget i Babylon 5-600 år før vår tidsregning.

Asfaltering av veger som vi kjenner det begynte så smått på begynnelsen av 1800-tallet. Først med tjære som bindemiddel og senere med bitumen når det etter hvert ble tilgjengelig som en destillasjonsrest av råolje etter at de mer høyverdige fraksjonene ble tatt ut. Til Norge kom asfalten først på begynnelsen av 1900-tallet, men det var først etter 2. verdenskrig at det ble vanlig med asfalterte veier i byene og først på 60-tallet tok asfalteringen av vegene i distriktene til.