Hvordan produseres asfalt?

Asfalt kan produseres "varmt" eller "kaldt". Ved varmproduksjon gjøres bindemidlet flytende ved å varme steinmaterialet og bindemidlet fra 140 til 180 °C. Asfalten kan mellomlagres i isolerte siloer på produksjonsstedet fra noen timer og opp til flere døgn uten vesentlig temperaturfall. Det er pr i dag ca 100 asfaltblandeverk i Norge. Ved de kalde prosessene behøver ikke steinmaterialet varmes opp, bindemidlet gjøres flytende enten ved å emulgere det med vann eller tilsette løsemidler. I dag benyttes ikke løsemiddelbaserte bindemidler av hensyn til arbeidsmiljøet. Alternativt kan asfalt produseres kaldt ved å "skumme" inn bindemidlet. Bindemidlet varmes da opp til ca 160 °C og deretter tilsettes en liten mengde vann (vanligvis 3 %) under trykk rett før blanderen. Vannet koker og får bindemiddelet til å skumme opp og finfordele seg i steinmaterialet.

Asfalt transporteres til arbeidsstedet med lastebil og legges ut med en asfaltutlegger og kompakteres med valser. På mindre arealer legges asfalten ut for hånd og komprimeres med lettere valser eller vibroplater.

I tillegg kan dekket utføres som en overflatebehandling. Da sprøytes bindemiddelet, som enten er gjort flytende ved oppvarming, emulgering eller tilsats av løsemiddel, på vegoverflaten og steinmaterialet strøs på og valses ned i bindemidlet.