IR_Skanning3.JPG

IR-skanning

Homogene asfaltdekker er viktig. Det hindrer at man får åpne partier hvor fuktighet trenger ned i dekket og som over tid fører til skader i form av steinslipp, rakning, stor sporslitasje og hull. 

 

IR-skanning har blitt tatt i bruk for å beskrive homogenitet av asfaltdekker allerede ved utleggingen. Separasjoner kan oppstå under hele produksjonsprosessen fra håndtering av og fukt i råmaterialer, fabrikkskonfigurasjon, slitasje i fabrikken, lasting i ferdigvaresilo, lasting i lastebiler, under transporten, lossing i utleggeren og på vei gjennom utleggeren.

Det meste av dette kan gjenfinnes som ulike mønstre på varmekamerabilder. Ved hjelp av en IR-scanner som måler temperaturen i mange punkt på tvers av utleggerbredden etter hvert som utleggeren går fremover får man tegnet et temperaturkart over det utlagte dekket rett bak utleggeren. Ved å se på temperaturvariasjonene kan vi si noe om jobben generelt og plukke ut svake punkter. Kurvene under bildet viser variasjonene i det varmeste og kaldeste punktet målt på tvers bak utleggeren. Arealet som er kaldere enn et tillatt avvik fra gjennomsnittstemperaturen regnes som et risikoareal og får ikke lov til å utgjøre mer enn en gitt prosentandel.

alt

Kontakt oss for mer informasjon:

Anne Stine Taraldlien.jpg

Anne Stine Taraldlien

Seniorrådgiver
934 33 245
Roar Telle.jpeg

Roar Telle

Seniorrådgiver
951 12 599
Kjetil Holmvik.jpg

Kjetil Holmvik

Måletekniker
928 51 525
Bjørn A. Holshagen.jpg

Bjørn A. Holshagen

Rådgiver
911 81 460
Ragnar Bragstad.jpg

Ragnar Bragstad

Seniorrådgiver
481 56 965
Magne Leunell Enger.jpg

Magne Leunell Enger

Rådgiver
909 88 122