Bruk og kontroll 1200x500.png

Bruk og kontroll av miljødeklarasjoner/EPD

Fra og med 01.01.2024 er det det krav om minimum 30 prosent vekting av klima- og miljøhensyn i offentlige innkjøp.

Veiteknisk Institutt har god kompetanse på EPD for asfalt og hvordan dette kan benyttes som tildelingskriterium.

Veiteknisk Institutt kan bistå med:

  • Beskrivelse av vekting av klimagassutslipp i asfaltkontrakter
  • Kontroll av miljødeklarasjoner ved kontraktstildeling
  • Kontroll av etterlevelse av beskrivelsen i miljødeklarasjonene ved gjennomføring av kontrakt
  • Kontroll av klimaregnskap ved avslutning av kontrakten
  • Opplæring i bruk og vurdering av miljødeklarasjoner
  • Andre forhold rundt klimagassreduksjon ved produksjon og utlegging av asfalt

Veiteknisk Institutt har hatt denne typen oppdrag for flere offentlige byggherrer.

For mer informasjon kontakt:

Eirik Ohma Solberg.jpg

Eirik Ohma Solberg

Seniorrådgiver
986 41 147
Roar Telle.jpeg

Roar Telle

Seniorrådgiver
951 12 599