Kontrakter

Kontrakter

Veiteknisk Institutt kan bistå en byggherre i utforming av drift- og vedlikeholdskontrakter på veg. Primært vil dette omfatte asfaltarbeider, men vi har også kompetanse knyttet til vinterdrift både som entreprenør og tidligere vegeiere.

Vi kan bistå med utforming av asfaltkontrakter vedrørende kravspesifikasjoner (materialkrav, toleranse, utførelseskrav, trekkregler, dokumentasjonskrav mm) og det generelle konkurransegrunnlaget (beskrivelser, mengder, prisskjema, tildelingskriterier mm).

For vinterdrift kan vi bistå med bl.a. rodeinndeling av lokalt vegnett, krav til utstyr, krav til tiltak vedr snømengder og issåle, tiltakstider (brøyting/ utbrøyting, støing), oppgjørsform, kapasiteter på ulikt utstyr, egnethet på ulike utstyr i forhold til bebyggelse og type veg, organisering av byggherren i fht oppfølging av arbeidene (enhetlig gjennomføring av stikkprøvekontroller, avvik).

Vi ønsker å avstå fra bistand i forbindelse med vurdering av innkomne tilbud og avgjørelser knyttet til den konkrete utlyste konkurransen.