Kontrakter

Kontrakter

Veiteknisk Institutt kan bistå byggherrer i utforming av drift- og vedlikeholdskontrakter på vei. Primært vil dette omfatte asfaltarbeider, men vi har også kompetanse knyttet til vinterdrift både som entreprenør og tidligere veieiere.

Vi kan bistå med utforming av asfaltkontrakter vedrørende kravspesifikasjoner (materialkrav, toleranse, utførelseskrav, trekkregler, dokumentasjonskrav mm) og det generelle konkurransegrunnlaget (beskrivelser, mengder, prisskjema, tildelingskriterier mm).

For vinterdrift kan vi bistå med bl.a. rodeinndeling av lokalt vegnett, krav til utstyr, krav til tiltak vedrørende snømengder og issåle, tiltakstider (brøyting/utbrøyting, strøing), oppgjørsform, kapasiteter på ulikt utstyr, egnethet på ulike utstyr i forhold til bebyggelse og type vei, organisering av byggherren ved oppfølging av arbeidene (enhetlig gjennomføring av stikkprøvekontroller, avvik).

Vi ønsker å avstå fra bistand i forbindelse med vurdering av innkomne tilbud og avgjørelser knyttet til den konkrete utlyste konkurransen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Paul Senstad.jpeg

Paul Senstad

Seniorrådgiver
915 57 039
Ragnar Bragstad.jpg

Ragnar Bragstad

Seniorrådgiver
481 56 965
Eirik Wulvik.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456