Fotobil360_forside_web.jpg

360-foto av vegnettet

Veiteknisk Institutt har anskaffet ny fotobil med 360° fotoutstyr for panoramabilder av vegnettet.

Bilen er også velegnet for fotografering av gang- og sykkelveger.

Et fotografert vegnett er en godt hjelpemiddel for lokal vegforvalter og andre instanser i kommunen (plansiden, vurdering av trafikksikkerhet, vurdere søknader osv). Bildene vil kunne redusere noe av behovet for befaringer og bildene kan være et godt grunnlag for å vurdere eventuelle klager eller meldinger om feil på vegnettet. Et fotografert vegnett gir i tillegg et styrket grunnlag for å registrere vegnettet inn i Vegdatabanken (NVDB). Dette er mulig fordi vegbildene er fastsatt med en god posisjon og bildene er koordinat-festet med en nøyaktig GPS (GNSS med CPOS-korreksjon). Da kan en for de veg-objektene som fremstår visuelt på bildene registrere disse inn i NVDB uten å måtte bruke masse ressurser på innmåling og registrering i felt som ofte da må gjøres manuelt. I tillegg unngås eksponering mot trafikken av samme personell. Vegobjekter som skal registreres inn i NVDB må tilfredsstille krav til samme objekt gitt i datakatalogen til NVDB.

Sammen med 360-graders bilder tilbys også programvaren SINUS.infra.desktop slik at en enkelt kan importere objektet (dvs posisjon, objektstype og egenskap) direkte fra vegbildet og inn i NVDB. Vegbildene blir tatt for hver 5. meter. Objektets posisjon fastsettes på grunnlag av to nabobilder der objektet fremstår synlig på bildene. Med 360-graders bilder er det ikke behov for å fotografere vegen i begge kjøreretninger. SINUS-infra.desktop gjør det også mulig å fastsette dimensjoner på objekter og avstand fra vegens senterlinje. Vegobjekter kan også registreres og overføres til NVDB på basis av flate ViaPhoto-bilder. Men dette gir ikke samme mulighet for posisjonsfesting av objektene og importeringen må skje via egne importfiler til NVDB.

Det er også utviklet en felt-versjon (SINUS.infra.felt) som gjør det mulig å registrere vegobjekter direkte ute i felt og fra en feltposisjon importere objektet og dets egenskap direkte inn i NVDB. Dermed kan egenregien eller eksterne entreprenører kvittere på og dokumentere skader, tiltak eller utskifting av vegobjekter. Dette bidrar også til at det som da er registrert i NVDB blir løpende oppdatert.

En kan også hente ut rapporter fra NVDB som arbeidsordre, for eksempel en oversikt over skadde/ slitte skilt som skal skiftes ut. Med fastsatte posisjoner blir da også skiltene lett å finne igjen på vegnettet. Dette kan gjøre hverdagen til driftspersonell mer effektiv og inspirerende. En unngår på denne måten papirdokumentasjoner.

Tiden er kanskje kommet for å digitalisere vegnettet og deler av vegforvaltningen?

Vennligst kontakt oss for mer info rundt 360-foto

Bjørn utsnitt.jpg

Bjørn A. Holshagen

Rådgiver
911 81 460
Kjell Arne utsnitt.jpg

Kjell Arne Bergli

Måletekniker
472 67 601
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456