360.png

360°-foto av veinettet

Veiteknisk Institutt har anskaffet ny fotobil med 360° fotoutstyr for panoramabilder av veinettet. Bilen er også velegnet for fotografering av gang- og sykkelveier.

Et fotografert veinett er et godt hjelpemiddel for lokal veiforvalter og andre instanser i kommunen (plansiden, vurdering av trafikksikkerhet, vurdere søknader osv).

Bildene vil kunne redusere noe av behovet for befaringer og kan være et godt grunnlag for å vurdere eventuelle klager eller meldinger om feil på veinettet. Et fotografert veinett gir i tillegg et styrket grunnlag for å registrere veinettet inn i Vegdatabanken (NVDB). Dette er mulig fordi veibildene er fastsatt med en god posisjon og bildene er koordinat-festet med en nøyaktig GPS (GNSS med CPOS-korreksjon). Da kan en for de veiobjektene som fremstår visuelt på bildene registrere disse inn i NVDB uten å bruke store ressurser på innmåling og registrering i felt som ofte da må gjøres manuelt. I tillegg unngås eksponering mot trafikken av samme personell. Veiobjekter som skal registreres inn i NVDB må tilfredsstille krav til samme objekt gitt i datakatalogen til NVDB.

Sammen med 360-gradersbilder tilbys også programvaren SINUS.infra.desktop slik at en enkelt kan importere objektet (dvs posisjon, objektstype og egenskap) direkte fra veibildet og inn i NVDB. Veibildene blir tatt for hver 5. meter. Objektets posisjon fastsettes på grunnlag av to nabobilder der objektet fremstår synlig på bildene. Med 360-graders bilder er det ikke behov for å fotografere veien i begge kjøreretninger. SINUS-infra.desktop gjør det også mulig å fastsette dimensjoner på objekter og avstand fra vegens senterlinje. Veiobjekter kan også registreres og overføres til NVDB på basis av flate ViaPhoto-bilder. Men dette gir ikke samme mulighet for posisjonsfesting av objektene og importeringen må skje via egne importfiler til NVDB.

Det er også utviklet en feltversjon (SINUS.infra.felt) som gjør det mulig å registrere veiobjekter direkte ute i felt og fra en feltposisjon importere objektet og dets egenskap direkte inn i NVDB. Dermed kan egenregien eller eksterne entreprenører kvittere på og dokumentere skader, tiltak eller utskifting av vegobjekter. Dette bidrar også til at det som da er registrert i NVDB blir løpende oppdatert.

En kan også hente ut rapporter fra NVDB som arbeidsordre, for eksempel en oversikt over skadde/slitte skilt som skal skiftes ut. Med fastsatte posisjoner blir da også skiltene lette å finne igjen på veinettet. Dette kan gjøre hverdagen til driftspersonell mer effektiv og en unngår på denne måten papirdokumentasjoner.

Kontakt oss for mer informasjon:

Bjørn A. Holshagen.jpg

Bjørn A. Holshagen

Rådgiver
911 81 460
Kjell Arne Bergli.jpg

Kjell Arne Bergli

Rådgiver
472 67 601
Eirik Wulvik.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456