Laboratoriet

Laboratorie

Laboratoriet vårt er utstyrt for en rekke tester innen veisegmentet. Vi kan teste råvarer som tenkes brukt til veibygging og analyserer prøver av produsert masse eller ferdige dekker. Normalt kontrolleres hulrom, kornkurve og bindemiddelinnhold. Vi kan også teste gammel asfalt for spor etter tjære som ble benyttet for inntil 50 år siden. Dette er viktig hvis massen skal gjenbrukes. Vi utfører slike tester for Kontrollordningen for Asfaltgjennvinning

Laboratoriet utfører også gjenvinning av bitumen fra asfaltmasse, måling av penetrasjon på bitumen (inkludert test av motstand mot avisningskjemikalier), samt måling av mykningspunkt på bitumen – inkludert lagringstest på Pmb.

Veiteknisk Institutt har boreutstyr, ­laboratorie-asfaltsag, ekstraksjons­maskiner og testutstyr for både steinmaterialer og bitumenprøver. Boreutstyret for uttak av asfaltkjerner monteres nå i egen henger, raskt og enkelt for bilene våre å ta det med seg ut. Nylig har vi anskaffet rulleflaskeutstyr for test av vedheft mellom stein og bitumen. Vi føler at vi er godt utrustet til å bistå med å avdekke svakheter innen nevnte fagfelt som en nøytral tredjepart.

Vi utfører oppdrag for de som ikke er medlem også, men medlemmer prioriteres og gis rabatt på oppdragene.

Kontakt oss for mer informasjon:

Beathe utsnitt.jpg

T. Beathe Haugen

Laboratorietekniker
922 96 216
WEB_Kjetil Holmvik_2019_2.jpg

Kjetil Holmvik

Måletekniker
928 51 525
Roar utsnitt.jpg

Roar Telle

Seniorrådgiver
951 12 599