Steinmaterialer

Analysering av steinmaterialer

Veiteknisk Institutt kan utføre følgende analyser av tilslag:

NS-EN 933-1 Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling – Siktekurve

NS-EN 933-3 Bestemmelse av kornform – Flisighetsindeks

NS-EN 933-5 Bestemmelse av prosentforhold av knuste korn i grovt tilslag

NS-EN 1097-1 Bestemmelse av motstand mot slitasje (micro-Deval)

NS-EN 1097-2 Bestemmelse av motstand mot knusing (Los Angeles)

NS-EN 1097-3 Bestemmelse av løst lagret densitet og hulrominnhold

NS-EN 1097-6 Bestemmelse av densitet

NS-EN 1097-9 Bestemmelse av motstand mot piggdekkslitasje (kulemølle)