Asfaltfabrikk1.jpg

Miljømåling

Veiteknisk Institutt utfører forskjellige miljømålinger.

- Støv- og støymåling fra asfaltfabrikker.

- Støy og støvnedfall fra pukkverk.

alt

Veiteknisk Institutt kan tilby måling av nedfallstøv og støy i henhold til krav i
Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften Kapittel 30).
Våre målinger av støvnedfall utføres i henhold til NS 4852:2010, og måling av støy i henhold til Miljødirektoratets veiledning TA 2115.
Info-ark om tjenesten kan hentes her.

Kontakt oss for miljømåling

Kjell Arne utsnitt.jpg

Kjell Arne Bergli

Måletekniker
472 67 601
Ola2.jpg

Ola Prøis Bergli

Måletekniker
472 62 835
WEB_Kjetil Holmvik_2019_2.jpg

Kjetil Holmvik

Måletekniker
92851525
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456