Asfaltfabrikk1.jpg

Miljømåling

Veiteknisk Institutt utfører ulike miljømålinger.

– Støv- og støymåling fra asfaltfabrikker.

– Støy og støvnedfall fra pukkverk.

alt

Veiteknisk Institutt tilbyr måling av nedfallstøv og støy i henhold til krav i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften Kapittel 30). Våre målinger av støvnedfall utføres i henhold til NS 4852:2010, og måling av støy i henhold til Miljødirektoratets veiledning TA 2115.

Kontakt oss for mer informasjon:

Kjell Arne utsnitt.jpg

Kjell Arne Bergli

Rådgiver
472 67 601
Ola2.jpg

Ola Prøis Bergli

Måletekniker
472 62 835
WEB_Kjetil Holmvik_2019_2.jpg

Kjetil Holmvik

Måletekniker
928 51 525
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456