Sertifisering

Sertifisering

I samarbeide med Kontrollrådet tilbyr Veiteknisk Institutt sertifisering av produsenter av asfalt, tilslag, bitumen, bitumenemulsjon og PMB, i henhold til de aktuelle CEN-standardene.

Kontakt oss for mer informasjon:

Ragnar utsnitt.jpg

Ragnar Bragstad

Seniorrådgiver
481 56 965