Målebiler.jpg

Tilstandsmåling av veg og flyplass

Veiteknisk Institutt har utstyr, samt kompetanse og erfaring med registrering av tilstand på veier og flyplasser. Registreringen omfatter fotografering og måling av dekketilstanden, samt veiens sideterreng og ulike objekter. Dette gjøres oftest parallelt, men kan også gjennomføres separat. Tilstandsregistreringen av veidekket gjennomføres med bruk av en egen målebil, normalt i en kjørehastighet på 40 – 60 km/t. Info-ark om tjenesten kan hentes her.

Normalt registreres spor og jevnhet på langs. For flyplasser måles andre parametere i tillegg. Fotoene koordinatfestes til den aktuelle veien. Normalt skjer dette med angivelse av veinavn, dato, klokkeslett, kilometrering, GPS-koordinater, angivelse av kjørefelt eller kjøreretning på det enkelte digitale bildet. Veiteknisk Institutt har to målebiler hvorav en mindre personbil for fotografering av kommunale veier og smale gang- og sykkelveier.

Kontakt oss for tilstandsmåling

Bjørn utsnitt.jpg

Bjørn A. Holshagen

Rådgiver
911 81 460
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456
Kjell Arne utsnitt.jpg

Kjell Arne Bergli

Måletekniker
472 67 601