Rådgiving.png

Rådgivning

Veiteknisk Institutt tilbyr rådgivning knyttet til alt innen teknologi, infrastruktur og miljø. Våre konsulenter har spesial­kompetanse og lang ­erfaring som kan være nyttig i større prosjekter. Vi er kjent med «state of the art» innen våre fagområder.

Veiteknisk Institutt yter rådgivning innen:

 • Oppbygging av veier
 • Afaltkontrakter
 • Drift og vedlikeholdsarbeider på vei
 • Gjenbruk av asfalt
 • Asfaltkontroll,
 • Testing av asfalt i vårt laboratorium
 • Tolkning av laboratorieresultater
 • Valg av asfalttype
 • Krav til asfaltarbeider
 • Miljømålinger på asfaltfabrikker og masseuttak
 • Fotografering av veier
 • Registrering av kommunalt vegnett inn i Vegdatabanken
 • Utarbeidelse av Hovedplan vei
 • Tilstandsregistrering av veidekker og banedekker på flyplasser samt måling
 • Dokumentasjon av IR-skanning av asfaltdekker under legging.

Veiteknisk Institutt kan også fungere som en prosjektleder eller sekretær for en eller flere oppdragsgivere i fbm. gjennomføring av et prosjekt.

Kontakt oss for mer informasjon:

Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456
Heidi utsnitt.jpg

Heidi Hovde Andersen

Økonomi- og Administrasjonssjef
416 53 918
Paul utsnitt.jpg

Paul Senstad

Seniorrådgiver
915 57 039