Kontroll

Kontroll

Veiteknisk Institutt yter en nøytral kontroll av asfaltarbeider.

Dette kan være mens asfaltarbeidene pågår (ofte ved større arbeider på vei og på flyplasser) eller i etterkant av ferdigstilte arbeider.

Sistnevnte er da ofte i forbindelse med en reklamasjon eller uenighet om levert kvalitet. Oppdragsgiver er enten byggherren eller entreprenøren. Kontrollen er normalt en såkalt rettet prøvetaking der vi vurderer kvaliteten på håndlegging, skjøter, tilslutninger, tekstur og høydeavvik.

Vi kan også ta borkjerner av asfalten for dokumentasjon av tykkelse, hulrom, kornkurve og bindemiddelinnhold i vårt eget asfaltlaboratorium.

Tjenestene er konfidensielle og gis kun oppdragsgiver. Normalt utføres oppdragene basert på avtalte priser og i hht NS8401, NS8402 eller NS8403. Vi opererer med differensierte timepriser for medlemmer og ikke-medlemmer.

Kontakt oss for mer informasjon:

Roar Telle.jpeg

Roar Telle

Seniorrådgiver
951 12 599
Anne Stine Taraldlien.jpg

Anne Stine Taraldlien

Seniorrådgiver
934 33 245
Bjørn A. Holshagen.jpg

Bjørn A. Holshagen

Rådgiver
911 81 460