Målsetting

Veiteknisk Institutt, er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt.
I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. Dette retter seg både mot byggherre og utførende.

Målet skal nåes ved å fremskaffe kunnskap om asfalt gjennom tre delstrategier:

  1. Utviklingsprosjekter skal sørge for at Veiteknisk Institutt til enhver tid er best mulig oppdatert og anvender de beste målemetoder og system for karakterisering av materialer til asfaltproduksjon, samt asfaltens funksjonelle egenskaper.

  2. Kunnskapsformidling skal sørge for at norske og utenlandske erfaringer og forskningsresultater blir gjort kjent slik at de kan bli nyttiggjort i praksis av medlemmene.
  3. Oppdrag skal gjennomføres for å bistå medlemmene i deres FoU- , kontroll- og dokumentasjons- virksomhet.
     

Veiteknisk Institutt er en serviceorganisasjon

Veiteknisk Institutt er en forening som driver næring.

Driften av VTI skal deles i en foreningsvirksomhet og en forretningsmessig oppdragsvirksomhet med regnskapsmessig skille mellom disse to virksomhetsformene.
Inntekter fra foreningsvirksomheten skal ikke nyttes til å delfinansiere oppdragsvirksomheten.

Veiteknisk Institutt, tidligere Asfaltteknisk Institutt er av brev fra Skattedirektoratet, datert 25. februar 2009 godkjent som ”serviceorganisasjon” noe som innebærer at Dere får fratrekk på medlemskontingenten. 

Godkjenningen som serviceorganisasjon innebærer at kontingenter til Veiteknisk Institutt for medlemmene er en skattemessig fradragsberettiget driftskostnad i sin helhet, jf skatteloven § 6-1.