Vedtekter

Se vedlegget til høyre for fulltekstversjonen av vedtektene

Vedtektene har følgende paragrafer: 

§  1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.
§  2 Formål og arbeidsoppgaver
§  3 Styret
§  4 Styrets funksjoner
§  5 Daglig leder
§  6 Valgkomité
§  7 Generalforsamling
§  8 Funksjoner
§  9 Finansiering
§ 10 Regnskapsår
§ 11 Medlemmer
§ 12 Utmeldelse
§ 13 Eksklusjon
§ 14 Vedtektsendringer
§ 15 Oppløsning

 

Vedtektene endret 10.6.2020