Komiteer og utvalg

Komitèdeltagelse

Veiteknisk Institutts konsulenter deltar i dag i faglige komiteer der de representerer medlemmene i instituttet for å bringe synspunkter begge veier.
For mer informasjon om de enkelte komiteer, ta gjerne kontakt med oss!

CEN TC227/WG1 Teknisk komite for vegmaterialer, arbeidsgruppen for bituminøse masser
CEN (Comitè Europèen de Normalison) er den europeiske standardiseringskomisjonen. Arbeidsgruppen utarbeider europeiske spesifikasjoner og testmetoder for asfaltmasser som blant annet danner grunnlaget for CE-merking av asfalt
Deltager fra Veiteknisk Institutt: Ragnar Bragstad

SN/K 364 Vegmaterialkomiteen
Standard Norges speilgruppe for arbeidet i CEN TC 227/WG1
Deltager fra Veiteknisk Institutt: Ragnar Bragstad

Sektorgruppe 15 (SG15)
Europeisk Samordningsgruppe for tekniske kontrollorgan innen vegbygningsmaterialer.
Deltager fra Veiteknisk Institutt: Ragnar Bragstad

SN/K 363 Bindemiddelgruppen
Standard Norges speilgruppe for arbeidet i CEN TC 336 Bituminøse bindemidler
Deltagere fra Veiteknisk Institutt: Roar Telle og Ragnar Bragstad

Nordisk Vegteknisk Forbund, NVF
Veiteknisk Institutt er medlem i utvalg Vegteknologi.
Deltager fra Veiteknisk Institutt: Anne Stine Taraldlien

NABin
Norsk Asfaltforenings Bindemiddelgruppe
Deltager fra Veiteknisk Institutt: Roar Telle

NAMet
Norsk Asfaltforenings Metodegruppe
Deltager fra Veiteknisk Institutt: Roar Telle

NADim
Norsk Asfaltforenings Dimensjoneringsgruppe
Deltager fra Veiteknisk Institutt: Paul Senstad