Medlemskap i Veiteknisk Institutt

Veiteknisk Institutt er en serviceorganisasjon

Veiteknisk Institutt er en forening som driver næring.

Driften av VTI skal deles i en foreningsvirksomhet og en forretningsmessig oppdragsvirksomhet med regnskapsmessig skille mellom disse to virksomhetsformene.
Inntekter fra foreningsvirksomheten skal ikke nyttes til å delfinansiere oppdragsvirksomheten.

Veiteknisk Institutt, tidligere Asfaltteknisk Institutt er av brev fra Skattedirektoratet, datert 25. februar 2009 godkjent som ”serviceorganisasjon” noe som innebærer at Dere får fratrekk på medlemskontingenten. 

Godkjenningen som serviceorganisasjon innebærer at kontingenter til Veiteknisk Institutt for medlemmene er en skattemessig fradragsberettiget driftskostnad i sin helhet, jf skatteloven § 6-1.