Medlemskap

VTI har 50 års erfaring innen veibygging og ­asfaltdekker

Den brede erfaringen vår, gjør at vi kan være rådgiver og diskusjonspartner rundt de fleste oppgaver og spørsmål du måtte ha innen fagområdet. 

Som medlem får du automatisk glede av alle våre tilbud, men du kan også benytte deg av våre tjenester uten å være medlem. Uansett gir vi deg tilgang til vår kompetanse. Vi har ingen tilknytning til andre aktører, og våre vurderinger og prøveresultater er alltid objektive.

Vi kjenner veisektoren – og tilbyr en rekke produkter og tjenester:

SPESIFIKASJONER: Vi utarbeider tilbudsgrunnlag for veiarbeider som skal ut på anbud.

RÅVAREKONTROLL: Vi har asfalt- og steinlaboratorium som kan teste de råvarene som skal inngå i din kontrakt.

DRIFTSKONTROLL: Vi tilbyr oppfølging av inngåtte kontrakter, råvarekontroll og oppfølging av arbeider under utførelse, samt varmefotografering av asfaltarbeider. Vi kan også kontrollere arbeidsresepter og prøver fra utlagte veidekker.

SERTIFISERING: I samarbeide med Kontrollrådet tilbyr Veiteknisk Institutt sertifisering av produsenter av asfalt, tilslag, bitumen, bitumenemulsjon og PMB, i henhold til de aktuelle CEN-standardene.

NVDB OG HOVEDPLAN VEI: Vi registrerer kommunalt og fylkeskommunalt veinett (veiobjekter og tilstand) inn i Veidatabanken (NVDB). Vi utarbeider Hovedplan vei for å dokumentere veinettets behov for å unngå et forfall, både knyttet til drift- og vedlikehold, samt eksisterende forfall.

SLUTTKONTROLL: Vi kan foreta en vurdering av arbeidet hvis du ikke har hatt løpende kontroll under utførelse, eller delta på overtakelsesforretning.

MILJØOPPFØLGING: Vi er godt kjent med de miljøkrav bransjen er underlagt og vi dokumenterer via målinger utslipp fra pukkproduksjon og asfaltfabrikker.

REKLAMASJONER: Vi gir objektive vurderinger og råd når avtalepartene ikke kommer til enighet.

KURS OG OPPLÆRING: Vi har et utvalg av kurs for kompetanseoppbygging. Våre kurs arrangeres på Høvik, men kan også tilpasses bedriftsinternt.

SEKRETÆRTJENESTER: Vi har dyktige medarbeidere som kan stå for kurs og andre samlinger i din bedrift eller etat. Vi ordner alt fra påmelding til gjennomføring.

Ta kontakt! Vi finner løsningene for deg

 

Kontakt oss for informasjon om medlemskap