Veiskolen

Vi har nå igjen gleden av å invitere til kurs her i våre lokaler på Høvik. I tillegg arrangerer vi kurs på Teams og har også muligheten til arrangere lokalt.

Vi ønsker alle deltakere hjertelig velkommen på kurs, og husk: Kompetanseheving er veldig viktig!

VTI Kompetansekurs i asfalt 1200x500.png

Kompetansekurs i asfalt

Neste: Høvik, 15. oktober

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 3 dager. 

VTI 1403 EPD-kurs web 1200x500.png

Bruk av EPD i asfaltproduksjon og kontrakter

Det er ikke satt opp noen dato forneste kurs, men meld gjerne din interesse!

Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Asfaltbil.jpg

Transport av asfalt på bil og båt

Kurset vil ta for seg transport av asfalt både med bil og med båt.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

 

Asfaltlegging2.png

Introduksjonskurs i asfalt

Veiteknisk Institutt har Introduksjonskurs i asfalt.
Kurset passer perfekt for medarbeidere hos byggherrer og entreprenører som ikke har mye erfaring med asfalt.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Valsing_edited.jpg

Asfaltkurs for byggherre og entreprenør

Veiteknisk Institutt arrangerer et asfaltkurs for byggherre/ bestiller og entreprenør. 
Kurset omtaler forutsetningene i en reseptorientert asfaltkontrakt. Her har byggherren normal valgt resept, tiltak og kontraktspunktene. For entreprenøren er en slik kontrakt en utførelseskontrakt.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Asfaltlegging3.jpg

Dekkefornyelse

Råd knyttet til utvelgelse av veger og krav i asfaltkontrakt

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Arbeidsvarsling_2.jpg

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Arbeidsvarsling_2.jpg

Reparasjon av dekkeskader

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt.