Veiskolen

Vi har nå igjen gleden av å invitere til kurs her i våre lokaler på Høvik. I tillegg arrangerer vi kurs på Teams og har også muligheten til arrangere hos dere lokalt.

Vi ønsker alle deltakere hjertelig velkommen på kurs, og husk "Kompetanseheving" er veldig viktig!

VTI EPD 1200x500.png

Bruk av EPD i asfaltproduksjon og kontrakter

Neste: Auditoriet, Høvik, 14. mars
VTI Arbeidvarslingskurs 1 1200x500.png

Arbeidsvarsling Kurs 1

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på og ved  offentlig vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Kursets varighet er 6 timer og er fra kl. 08.30 til 15.00 (det vil bli servert lunsj)

Ta gjerne med PC eller nettbrett, da læreboken N301 ligger digitalt på vegvesen.no

VTI Arbeidvarslingskurs 2 1200x500.png

Arbeidsvarsling Kurs 2

Det planlagte kurset i september er avlyst.

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Dette er et 2-dagers kurs. Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Kursets varighet er 6 + 6 timer, fra kl. 08.30-15.00 (det vil bli servert lunsj begge dager)

Ta gjerne med PC eller nettbrett, da læreboken N301 ligger digitalt her vegvesen.no

VTI Kompetansekurs i asfalt 1200x500.png

Kompetansekurs i asfalt

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 3 dager. 

Her er noen eksempler på hva kurset vil inneholde:
Asfaltsammensetning, Dekketyper, Gjenbruk av asfalt, Resept og EPD, Vedlikehold av asfaltdekker, Kvalitetsoppfølging, Krav, kontroll og oppfølging.

Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager.

Asfaltlegging4.jpg

Videregående kurs i asfalt

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager.

Dette kurset blir satt ved behov. Meld din interesse.

 

Asfaltbil.jpg

Transport av asfalt på bil og båt

Kurset vil ta for seg transport av asfalt både med bil og med båt.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

 

Asfaltlegging2.png

Introduksjonskurs i asfalt

Neste: Auditoriet, Høvik, 27. februar

Veiteknisk Institutt har Introduksjonskurs i asfalt.
Kurset passer perfekt for medarbeidere hos byggherrer og entreprenører som ikke har mye erfaring med asfalt.

Valsing_edited.jpg

Asfaltkurs for byggherre og entreprenør

Veiteknisk Institutt arrangerer et asfaltkurs for byggherre/ bestiller og entreprenør. 
Kurset omtaler forutsetningene i en reseptorientert asfaltkontrakt. Her har byggherren normal valgt resept, tiltak og kontraktspunktene. For entreprenøren er en slik kontrakt en utførelseskontrakt.

Asfaltlegging3.jpg

Dekkefornyelse

Råd knyttet til utvelgelse av veger og krav i asfaltkontrakt

Arbeidsvarsling_2.jpg

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Arbeidsvarsling_2.jpg

Reparasjon av dekkeskader

Neste: Auditoriet, Høvik, 17. januar