Veiskolen

Vi har nå igjen gleden av å invitere dere til kurs her i våre lokaler på Høvik. I tillegg arrangerer vi kurs på Teams og har også muligheten til arrangere hos dere lokalt.

Vi ønsker alle deltakere hjertelig velkommen på kurs, og husk "Kompetanseheving" er veldig viktig!

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling Kurs 2 - 21.-22. april 2022

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Dette er et 2-dagers kurs. Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Påmeldingsfrist 20. april 2022

Klikk her for påmelding (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling Kurs 1 - 28.april 2022

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på og ved  offentlig vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Påmeldingsfrist 27. april 2022

Klikk her for påmelding (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Natt_legging1.jpg

Kompetansekurs i asfalt

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 3 dager. 

Her er noen eksempler på hva kurset vil inneholde:
Asfaltsammensetning, Dekketyper, Gjenbruk av asfalt, Resept og EPD, Vedlikehold av asfaltdekker, Kvalitetsoppfølging, Krav, kontroll og oppfølging.

Se utfyllende program, men dette kan bli noe justert.

Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager. Med forbehold om tilstrekkelig interesse.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Valsing_edited.jpg

Videregående kurs i asfalt

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Asfaltbil.jpg

Transport av asfalt på bil og båt

Kurset vil ta for seg transport av asfalt både med bil og med båt.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

 

Kurs.jpg

Webinar: Introduksjonskurs i asfalt

Veiteknisk Institutt arrangerer introduksjonskurs i asfalt. 
Kurset er rettet mot nytilsatte hos vei-eier (stat, fylke, kommune) og hos entreprenør som ikke har tidligere erfaring med asfalt.

Valsing_edited.jpg

Webinar: Asfaltkurs for byggherre og entreprenør

Veiteknisk Institutt arrangerer et asfaltkurs for byggherre/ bestiller og entreprenør. 
Kurset omtaler forutsetningene i en reseptorientert asfaltkontrakt. Her har byggherren normal valgt resept, tiltak og kontraktspunktene. For entreprenøren er en slik kontrakt en utførelseskontrakt.

Valsing_edited.jpg

Webinar: Dekkefornyelse

Råd knyttet til utvelgelse av veger og krav i asfaltkontrakt

Arbeidsvarslingskurs1og2.jpg

Info om Arbeidsvarslingskurs

Veiteknisk Institutt arrangerer kurs i Arbeidsvarsling. Alle som skal arbeide på eller ved riks- og fylkes- og kommunalvei kreves det Arbeidsvarslingskurs 1 og/eller Arbeidsvarslingskurs 2.
Vi har flere kurs for kompetansebygging. Kursene arrangeres primært i våre lokaler på Høvik, men kan også holdes på din arbeidsplass.

Ta kontakt, så finner vi en dato eller løsning som passer for deg og din bedrift!

Kurset baserer seg på håndbok "051 - Arbeidsvarsling" til Statens vegvesen. Denne gjelder for alle som arbeider på vei, herunder både riks-, fylkes- og kommunale veier. Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Kurs 2 er rettet mot alle som er ansvarshavende ved arbeid på vei. De nye forskriftene stiller krav til kursbevis, og det stilles krav til bestått prøve for å få kursbevis. På kurset vil det bli gitt god anledning til å stille spørsmål, og det vil bli vist praktiske eksempler fra vei. Kurset avsluttes med en prøve.

Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Pris for Kurs 1 er Kr. 2450,- og Kr. 4400,- for Kurs 2 (dette inkluderer kursmatriell og en god lunsj i vår kantine på Høvik).

Info og påmelding til Kurs 1 og til Kurs 2

Arbeidsvarsling_2.jpg

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Rep av dekkeskader_edited.jpg

Reparasjon av dekkeskader

Kurset er rettet mot vegforvalter og vegeier i kommuner og offentlige etater, samt mot utførende av slike arbeider.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt.