Veiskolen

Vi har nå igjen gleden av å invitere dere til kurs her i våre lokaler på Høvik. I tillegg arrangerer vi kurs på Teams og har også muligheten til arrangere hos dere lokalt.

Vi ønsker alle deltakere hjertelig velkommen på kurs, og husk "Kompetanseheving" er veldig viktig!

VTI EDP-kurs februar web.png

Bruk av EPD i asfaltproduksjon og kontrakter

Neste: Høvik, 23. februar

Kurset tar opp disse temaene:

 

  • Klimagassutslipp og miljødeklarasjon
  • Asfalt og miljøpåvirkning
  • EPD som verktøy for å redusere klimagassutslipp
  • Presentasjon av EPD-generatoren
  • Bruk av EPD i asfaltkontrakter som tildelingskriterium
  • Erfaringer og utfordringer med EPD
  • Kontroll av klimagassutslipp i asfaltkontrakter

Kursets varighet: Torsdag 23. februar kl 08 - 16

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling Kurs 1

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på og ved  offentlig vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling Kurs 2

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Dette er et 2-dagers kurs. Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Kompetansekurs_Nov_2022.png

Kompetansekurs i asfalt

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 3 dager. 

Her er noen eksempler på hva kurset vil inneholde:
Asfaltsammensetning, Dekketyper, Gjenbruk av asfalt, Resept og EPD, Vedlikehold av asfaltdekker, Kvalitetsoppfølging, Krav, kontroll og oppfølging.

Se utfyllende program, men dette kan bli noe justert.

Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager.

Vi skal holde dette kurset i Veiteknisk Institutt sine lokaler i Fjordveien 3 på Høvik den 15.–16. februar 2023

Kurset er nå fullbooket, men meld gjerne din interesse så tar vi kontakt.

Asfaltlegging4.jpg

Videregående kurs i asfalt

Neste: Høvik, 22. mars

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager.

Vi har planlagt kurs 22. - 23. mars 2023 (med forbehold om interesse).

Asfaltbil.jpg

Transport av asfalt på bil og båt

Kurset vil ta for seg transport av asfalt både med bil og med båt.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

 

Asfaltlegging2.png

Webinar: Introduksjonskurs i asfalt

Veiteknisk Institutt har Introduksjonskurs i asfalt.
Kurset passer perfekt for medarbeidere hos byggherrer og entreprenører som ikke har mye erfaring med asfalt.

Valsing_edited.jpg

Webinar: Asfaltkurs for byggherre og entreprenør

Veiteknisk Institutt arrangerer et asfaltkurs for byggherre/ bestiller og entreprenør. 
Kurset omtaler forutsetningene i en reseptorientert asfaltkontrakt. Her har byggherren normal valgt resept, tiltak og kontraktspunktene. For entreprenøren er en slik kontrakt en utførelseskontrakt.

Asfaltlegging3.jpg

Webinar: Dekkefornyelse

Råd knyttet til utvelgelse av veger og krav i asfaltkontrakt

Arbeidsvarsling_2.jpg

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Rep av dekkeskader_edited.jpg

Reparasjon av dekkeskader

Kurset er rettet mot vegforvalter og vegeier i kommuner og offentlige etater, samt mot utførende av slike arbeider.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt.