Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager. Med forbehold om tilstrekkelig interesse.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Dersom noen har ønske om praktisk gjennomgang av aktuelle analyser kan man ta kontakt for hospitering.

Interessert i kurs?

 
 
Info: Kurs planlagt i 2020
Sted: Fjordveien 1, 1363 Høvik
Kursansvarlig: