Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Interessert i kurs?

 
 
Info: Kurs planlagt i 2024
Sted: Fjordveien 3, 1363 Høvik
Pris: Kr. 7500,- (20% rabatt for medlemmer)
Kursansvarlig: Magne Leunell Enger