Asfaltlegging3.jpg

Dekkefornyelse

Råd knyttet til utvelgelse av veger og krav i asfaltkontrakt

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

•    Kunnskap om dekketilstanden, metode for kartlegging
•    Estimat av vegnettets samlede behov for dekkefornyelse
•    Valg av parsell
•    Forarbeider
•    Valg av dekketype/ resept
•    Beskrivelser av kontraktspunktene i konkurransegrunnlaget
•    Krav til utførelse og ferdigstillelse
•    Krav til dokumentasjon
•    Overtakelse

Interessert i kurs?

 
 
Sted: Fjordveien 3, 1363 Høvik
Kursansvarlig: Magne Leunell Enger