Valsing_edited.jpg

Webinar: Asfaltkurs for byggherre og entreprenør

Veiteknisk Institutt arrangerer et asfaltkurs for byggherre/ bestiller og entreprenør. 
Kurset omtaler forutsetningene i en reseptorientert asfaltkontrakt. Her har byggherren normal valgt resept, tiltak og kontraktspunktene. For entreprenøren er en slik kontrakt en utførelseskontrakt.

Videre presenteres valg av dekketype i forhold til trafikk, klima og vegens beskaffenhet, prinsippet om enhetspriser og mengder, anbefalte krav i en reseptorientert asfaltkontrakt (materialkrav, tolleranse og økonomiske trekk, anbefalte utførelseskrav, betydningen av beskrivelse av kontraktspunktene, frist for ferdigstillelse og dagmulkt, forbruk), bruk av håndbok N200, dokumentasjon fra entreprenøren, kontraktsbestemmelser og NS8406, endringsmeldinger og forhold som kan minimalisere entreprenørens risiko. Det er avsatt tid til spørsmål og diskusjon.

Program for dagen:

Klokkeslett start 

 

Tema 

Varighet 

Foredrag nr:

09:00 – 09:15

 

Presentasjon VTI 

15

 

09:15 – 10:00 

 

1 Reseptorientert asfaltkontrakt 

45 

Foredrag 1 

10:00 – 10:10 

 

Spørsmål 

10 

 

10:10 - 10:20

 

PAUSE

10

 

10:20 – 11:00 

 

2 Anbefalinger til reseptorientert asfaltkontrakt

40 

Foredrag 2 

11:00—11:10 

 

Spørsmål 

10 

 

11:10 - 11:40

 

PAUSE/ Lunsj

30

 

11:40 – 12:05

 

3 Håndbok N200

25

Foredrag 3 

12:05 – 12:10

 

Spørsmål 

 

12:10 – 12:50

 

4 Råd til byggherre og asfaltentreprenør

40

Foredrag 4

12:50 – 13:00

 

Spørsmål 

10

 

13:00-13:15

 

PAUSE

15

 

13:15 – 13:45

 

5 Hjelpemidler og referanser

30

Foredrag 5

13:45-14:00

 

Åpen diskusjon om alle tema

15

 

Interessert i kurs?

 
 
Sted: Fjordveien 3, 1363 Høvik
Kursansvarlig: Magne Leunell Enger