Valsing_edited.jpg

Asfaltkurs for byggherre og entreprenør

Veiteknisk Institutt arrangerer et asfaltkurs for byggherre/ bestiller og entreprenør. 
Kurset omtaler forutsetningene i en reseptorientert asfaltkontrakt. Her har byggherren normal valgt resept, tiltak og kontraktspunktene. For entreprenøren er en slik kontrakt en utførelseskontrakt.

Videre presenteres valg av dekketype i forhold til trafikk, klima og vegens beskaffenhet, prinsippet om enhetspriser og mengder, anbefalte krav i en reseptorientert asfaltkontrakt (materialkrav, tolleranse og økonomiske trekk, anbefalte utførelseskrav, betydningen av beskrivelse av kontraktspunktene, frist for ferdigstillelse og dagmulkt, forbruk), bruk av håndbok N200, dokumentasjon fra entreprenøren, kontraktsbestemmelser og NS8406, endringsmeldinger og forhold som kan minimalisere entreprenørens risiko. Det er avsatt tid til spørsmål og diskusjon.

Interessert i kurs?

 
 
Sted: Fjordveien 3, 1363 Høvik
Kursansvarlig: Magne Leunell Enger