Andreas Birkeland.jpg

Andreas Birkeland til Veiteknisk Institutt

Andreas Birkeland begynner 1. august i Veiteknisk Institutt.

Andreas kommer fra Øvre Eiker kommune der han har vært tjenesteleder for vei og park. Her har han hatt både person- og budsjettansvar. Tidligere har han vært 10 år i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), der hadde han sentral rolle med å øke aktiviteter, medlemsvekst og bidra til positiv utvikling av økonomien. Han har også erfaring fra andre deler av kommunesektoren, som vil styrke VTIs merkevare innenfor fagområdene. 

Andreas har studert ved universitet i Agder der han har en bachelor i Økonomi og administrasjon. For tiden tar en master i Business og Administration. I VTI skal han jobbe med utvikling av eksiterende medlemstjenester, nye medlemmer, videreutvikle kontakt med markedet og bidra til nye oppdrag. Han bor på Fornebu og begynner i jobben 1. august. 

VTI ønsker Andreas velkommen!