VeiNytt 95 høst 2017

Høstutgaven 2017 tar blant annet for seg medlemsfordeler, asfaltfarge og hvorfor asfalt ikke skal gjenvinnes i grønne poser.