Stillingsannonse 1200x500.png

Ønsker du nye utfordringer?

Veiteknisk Institutt søker person(er) med relevant utdanning og erfaring innen noen av våre kjerneområder, som asfalt, drift og vedlikehold av veier, miljømålinger, revisjoner og kursvirksomhet. 

Vi søker medarbeider(e) som kan bidra med: byggherre- og entreprenørbistand, miljøforhold knyttet til asfalt, vurdering av kvalitet av asfaltdekker, kontroll på veier og flyplasser, forsterking av veier.

 

Oppgaver:

 • Kontrakter og entrepriser for asfaltarbeider, EPD-krav/vurderinger, gjenbruk, Kontrollordning for asfaltgjenvinning (KFA), produksjons- og utleggingsteknikker.
 • Kvalitetskontroll av asfaltdekker, varmekamera/IR-skanning, utførelseskontroll for asfaltdekker.
 • Forsterkning av veier, behovsvurdering, dimensjonering, planlegging av tiltak, oppfølging av utførelse.


Kvalifikasjoner:

 • Fagkompetanse innen utvalgte områder i tilknytning til de angitte arbeidsoppgavene.
 • Erfaring fra felt- og laboratoriearbeid/testing er en fordel.
 • Basisinnsikt i VTIs arbeidsområder/fagområder.
 • Evne til å jobbe selvstendig, god til å kommunisere muntlig og skriftlig og grunnleggende IT-kunnskaper.

Stillingen vil i perioder medføre en del reisevirksomhet. Det kreves førerkort klasse B.

Vårt kontor ligger på Høvik i Bærum kommune, men vi legger også til rette for bruk av hjemmekontor eller annen lokalisering av arbeidssted når dette er formålstjenlig.

 

Vi kan tilby: 

 •  Konkurransedyktig lønn
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger
 •  Fleksibel arbeidstid 
 •  Godt arbeidsmiljø
 
For mer informasjon ta kontakt med:
Daglig leder Eirik Wulvik på mobil 906 14 456/e-post: eirik@veiteknisk.no
Seniorrådgiver Ragnar Bragstad på mobil 481 56 965/e-post: ragnar@veiteknisk.no
Seniorrådgiver Roar Telle på mobil 951 12 599/e-post: roar@veiteknisk.no
Seniorrådgiver Paul Senstad på mobil 915 57039/ e-post: paul@veiteknisk.no
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456
Ragnar utsnitt.jpg

Ragnar Bragstad

Seniorrådgiver
481 56 965
Roar utsnitt.jpg

Roar Telle

Seniorrådgiver
951 12 599
Paul utsnitt.jpg

Paul Senstad

Seniorrådgiver
915 57 039