Asfaltfabrikk1.jpg

Miljømåling

Veiteknisk Institutt utfører forskjellige miljømålinger.

- Støv- og støymåling fra asfaltfabrikker.

- Støy og støvnedfall fra pukkverk.

alt

Veiteknisk Institutt kan tilby måling av nedfallstøv og støy i henhold til krav i
Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften Kapittel 30).
Våre målinger av støvnedfall utføres i henhold til NS 4852:2010, og måling av støy i henhold til Miljødirektoratets veiledning TA 2115.
Info-ark om tjenesten kan hentes her.

Kontakt oss for miljømåling

Kjell Arne utsnitt.jpg

Kjell Arne Bergli

Måletekniker
472 67 601
Ola2.jpg

Ola Prøis Bergli

Måletekniker
472 62 835
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456