Kontrakter

Vei-skolen

Kursene tilbys medlemmer og ikke-medlemmer. Kursinnleggene blir holdt av de ansatte på Veiteknisk Institutt eller av eksperter blant våre medlemmer. Veiteknisk Institutt vil justere kurstilbudet avhengig av etterspørselen og behovet blant medlemmene og markedet forøvrig. Kurs kan også utformes og tilbys ett enkeltmedlem eller en medlemskategori avhengig av ønsker og behov. Dette kan være relatert til spesielle lokale behov som f.eks omorganisering, opptak av et nytt forretningsområde, nyrekruttering, ønske om effektivisering, eller andre grunner lokalt.

Erik_Bergan.JPG

Erik Bergan

Rådgiver
913 92 037
Heidi utsnitt.jpg

Heidi Hovde Andersen

Økonomi- og Administrasjonssjef
416 53 918
Eirik utsnitt.jpg

Eirik Wulvik

Daglig leder
906 14 456