Veinytt 94 - Vinter 2017

Tema denne gangen er blant annet driftsplanlegging, asfaltering på Garedermoen og Veiteknisk Institutts økte satsing på kursvirksomhet.