Info om Arbeidsvarslingskurs

Veiteknisk Institutt arrangerer kurs i Arbeidsvarsling. Alle som skal arbeide på eller ved riks- og fylkes- og kommunalvei kreves det Arbeidsvarslingskurs 1 og/eller Arbeidsvarslingskurs 2.
Vi har flere kurs for kompetansebygging. Kursene arrangeres primært i våre lokaler på Høvik, men kan også holdes på din arbeidsplass.

Ta kontakt, så finner vi en dato eller løsning som passer for deg og din bedrift!

Kurset baserer seg på håndbok "051 - Arbeidsvarsling" til Statens vegvesen. Denne gjelder for alle som arbeider på vei, herunder både riks-, fylkes- og kommunale veier. Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Kurs 2 er rettet mot alle som er ansvarshavende ved arbeid på vei. De nye forskriftene stiller krav til kursbevis, og det stilles krav til bestått prøve for å få kursbevis. På kurset vil det bli gitt god anledning til å stille spørsmål, og det vil bli vist praktiske eksempler fra vei. Kurset avsluttes med en prøve.

Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Pris for Kurs 1 er Kr. 2450,- og Kr. 4400,- for Kurs 2 (dette inkluderer kursmatriell og en god lunsj i vår kantine på Høvik).

Ta kontakt med Magne Leunell Enger ved interesse.
E-post: magne@veiteknisk.no