Valsing_edited.jpg

Webinar: Dekkefornyelse

Råd knyttet til utvelgelse av veger og krav i asfaltkontrakt

•    Kunnskap om dekketilstanden, metode for kartlegging
•    Estimat av vegnettets samlede behov for dekkefornyelse
•    Valg av parsell
•    Forarbeider
•    Valg av dekketype/ resept
•    Beskrivelser av kontraktspunktene i konkurransegrunnlaget
•    Krav til utførelse og ferdigstillelse
•    Krav til dokumentasjon
•    Overtakelse

Kurset starter kl 09.00 og varer til kl. 12.00

Kursdato

Startdato
Kursdetaljer
mandag
08.
november
Dato: 08. nov. 2021 - 08. nov. 2021
Sted: Webinar
Pris: Kr. 1500 for ikke medlemmer. (20% rabatt for medlemmer)
Kursansvarlig: Paul K. Senstad