Valsing_edited.jpg

Videregående kurs i asfalt

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager.

Påmeldingsfrist 25. mars 2020.

Kursdato

Startdato
Kursdetaljer
onsdag
01.
april
Dato: 01. april 2020 - 02. april 2020
Sted: Fjordveien 1, 1363 Høvik
Pris: Kr. 7.650,- for ikke medlemmer. (20% rabatt for medlemmer)
Kursansvarlig: Erik Bergan