Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 1

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Påmeldingsfrist 20. mars 2020.

Klikk her for påmelding (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Kurset baserer seg på håndbok 051 -’Arbeidsvarsling’ til Statens vegvesen. Denne gjelder for alle som arbeider på vei, herunder både riks-, fylkes- og kommunale veier. Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Kurs 2 er rettet mot alle som er ansvarshavende ved arbeid på vei. De nye forskriftene stiller krav til kursbevis, og det stilles krav til bestått prøve for å få kursbevis. På kurset vil det bli gitt god anledning til å stille spørsmål, og det vil bli vist praktiske eksempler fra vei. Kurset avsluttes med en prøve.

Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.