Vei-skolen

Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Neste: Høvik, 10. mars

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager. Med forbehold om tilstrekkelig interesse.

Dersom noen har ønske om praktisk gjennomgang av aktuelle analyser kan man ta kontakt for hospitering.

Påmeldingsfrist 3. mars 2020.

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 1

Neste: Høvik, 25. mars

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Påmeldingsfrist 20. mars 2020.

Klikk her for påmelding (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 2

Neste: Høvik, 19. februar

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Dette er et 2-dagers kurs. Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Påmeldingsfrist 11. februar 2020.

 Klikk her for påmelding. (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Natt_legging1.jpg

Kompetansekurs i asfalt

Neste: Høvik, 02. mars

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 4 dager.

Påmeldingsfrist 25. februar 2020.

Valsing_edited.jpg

Videregående kurs i asfalt

Neste: Høvik, 01. april

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager.

Påmeldingsfrist 25. mars 2020.

Asfaltbil.jpg

Transport av asfalt på bil og båt

Neste: Høvik, 16. april

Kurset vil ta for seg transport av asfalt både med bil og med båt.

Påmeldingsfrist 10. april 2020.

 

Kurs.jpg

Introduksjonskurs i asfalt

Neste: Høvik, 26. mars

Kurset egner seg for kontormedarbeidere i asfaltfirmaer, entreprenørbedrifter og ansatte i Statens vegvesen og kommuner som berører asfaltarbeider i sitt daglige virke.

Påmeldingsfrist 20. mars 2020.

 

Arbeidsvarsling_2.jpg

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Rep av dekkeskader_edited.jpg

Reparasjon av dekkeskader

Kurset er rettet mot vegforvalter og vegeier i kommuner og offentlige etater, samt mot utførende av slike arbeider.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt.