Styret i Veiteknisk Institutt 2017/2018

Følgende styre ble valgt på Generalforsamlingen 15. mai 2018
Styreleder: Sivilingeniør Johnny M. Johansen, Via Nova Plan og Trafikk
Nestleder: DK-sjef Hans Kjetil Stusvik, Skanska Asfalt AS
Styremedlem: Seksjonssjef Lasse Fensholt, Avinor
Styremedlem: Adm.dir Kjell Arne Juul, Nynas Bitumen
Styremedlem: Strategisk Innkjøper Per Ivar Vestues, YIT Norge AS
Styremedlem: Avd. leder bydrift Randi Sesseng Aas, Trondheim kommune
Varamedlem: Avdelingsleder Barbro Vasshaug Grønnerud, Feiring Bruk AS
Varamedlem: Ingeniør Eirik Kravik Solheim, Oppegård kommune