Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt

hulrom

Veiteknisk Institutt, (tidligere ATI), har gjennom årtiers virke utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen. I de senere årene er også drift og vedlikehold av veger blitt et betydelig satsningsområde.

Innenfor laboratorievirksomheten utfører vi i dag oppgaver mht. dokumentasjon av de sentrale parametrene innen asfalt som hulrom, bindemiddelinnhold, kornkurve og testing av deformasjonsegenskaper.

I tilknytning til laboratorieoppgaver utfører instituttet nøytral asfaltkontroll for både private og offentlige forvaltningsorgan. Laboratoriet utfører også tjæreanalyser for å avdekke eventuell tjære i asfalt.

 

Veiteknisk Institutt kan bistå med innhenting av asfaltprøver for senere laboratorieanalyser og rapportering.  


For nærmere informasjon, ta kontakt med Veiteknisk Institutt på telefon 67101090 eller på e-post: post@veiteknisk.no 

Kurskalender

Våre kurs

* Kompetansekurs i asfalt * Videregående kurs i asfalt * Asfalt for kontormedarbeidere * Utlegging av asfalt * Reparasjon av dekkeskader


* Arbeid på og ved veg, kurs1,    08.02.2018

* Arbeid på og ved veg, kurs2,    30.-31.01.18

* Kompetansekurs i asfalt, uke 10 i 2018

* Videregående kurs i asfalt, 18.-19.04.18

* Transport av asfalt på bil og båt, 22.03.18
 


Se alle våre kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
 

Siste artikler

CE-merking av pukk
Innen utgangen av 2015 måtte alle pukkverk ha et system for CE-merking på plass. Les mer om dette og hva vi kan utføre på vårt steinlaboratorium i vedlagte link til Anleggsmaskinens artikkel!
Les mer...
Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt
Veiteknisk Institutt (tidligere ATI) har gjennom årtier utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen.
Les mer...
Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010
Endrede støy- og støvkrav fra asfaltfabrikker og pukkverk
Les mer...
Se arkivet