Valsing_edited.jpg

Videregående kurs i asfalt (Avlyst)

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager. Kurset 26. mars er avlyst! Settes opp igjen til høsten.