Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 1

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Klikk her for påmelding (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Kurset baserer seg på håndbok 051 -’Arbeidsvarsling’ til Statens vegvesen. Denne gjelder for alle som arbeider på vei, herunder både riks-, fylkes- og kommunale veier. Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Kurs 2 er rettet mot alle som er ansvarshavende ved arbeid på vei. De nye forskriftene stiller krav til kursbevis, og det stilles krav til bestått prøve for å få kursbevis. På kurset vil det bli gitt god anledning til å stille spørsmål, og det vil bli vist praktiske eksempler fra vei. Kurset avsluttes med en prøve.

Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Kursdato

Startdato
Kursdetaljer
tirsdag
07.
mai
Dato: 07. mai 2019 - 07. mai 2019
Sted: Fjordveien 1, 1363 Høvik
Pris: Kr 1.950,- for ikke medlemmer. (15% rabatt for medlemmer)
Kursansvarlig: Erik Bergan