Vei-skolen

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 1

Neste: Høvik, 19. februar

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Påmelding til kursene gjøres her.

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 2

Neste: Høvik, 13. februar

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling.Dette er et 2-dagers kurs. Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig. Klikk her for påmelding.

NB. Kurs 2 - 4.-5. desember er avlyst.

Natt_legging1.jpg

Kompetansekurs i asfalt

Neste: 04. mars

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 4 dager. Program for kurset vil bli lagt ut senere. Klikk på bildet for påmelding.

Valsing_edited.jpg

Videregående kurs i asfalt

Neste: Høvik, 26. mars

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager. Klikk på bildet for påmelding.

Asfaltbil.jpg

Transport av asfalt på bil og båt

Neste: Høvik, 02. april

Kurset vil ta for seg transport av asfalt både med bil og med båt. Program for kurset vil bli lagt ut senere. Klikk på bildet for påmelding.

Kurs.jpg

Introduksjonskurs i asfalt

Neste: Høvik, 09. april

Kurset egner seg for kontormedarbeidere i asfaltfirmaer, entreprenørbedrifter og ansatte i Statens vegvesen og kommuner som berører asfaltarbeider i sitt daglige virke. Kurset er utsatt til 2019

Arbeidsvarsling_2.jpg

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. Klikk på bildet for påmelding.

Rep av dekkeskader_edited.jpg

Reparasjon av dekkeskader

Kurset er rettet mot vegforvalter og vegeier i kommuner og offentlige etater, samt mot utførende av slike arbeider.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. Klikk på bildet for påmelding.

Forside Hb N200_september 2014.jpg

Ny HB N200

Neste: Høvik, 15. januar

Håndbok N200, spesielt Kapittel 6, Materialer og utførelse. Nye Asfaltretningslinjer 2018.

Forelesere vil være Asbjørn Arnevik, Sveivia Consulting AS og Ragnar Evensen, Vianova AS.

Kurset vil bli delt opp i bolker, med mulighet for diskusjon og spørsmål.

NB. Påmeldingsfrist 11. januar 2019  -  Klikk på bildet for påmelding.

Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Neste: Høvik, 10. april

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager. Program for kurset vil bli lagt ut senere.

Dersom noen har ønske om praktisk gjennomgang av aktuelle analyser kan man ta kontakt for hospitering.

Klikk på bildet for påmelding.