Vei-skolen

Laboratoriet.jpg

Laborantkurs

Kurset er rettet mot laboranter i asfaltbransjen. Kurset er i hovedsak teoretisk og vil ta for seg relevante analyser for asfalt, tolkning av data, drift av laboratoriet (inklusiv kalibrering) og oppfølging i felt.
Kurset går over 2 dager. Med forbehold om tilstrekkelig interesse.

Klikk her for program

Påmeldingsfrist: 19.mars

Dersom noen har ønske om praktisk gjennomgang av aktuelle analyser kan man ta kontakt for hospitering.

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 1

Kurs 1 er for alle som skal utføre arbeid på vei. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Klikk her for påmelding (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Arbeidsvarsling2.JPG

Arbeidsvarsling - Kurs 2

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Dette er et 2-dagers kurs. Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

 Klikk her for påmelding. (påmelding via Arbeidsvarslingsportalen)

Natt_legging1.jpg

Kompetansekurs i asfalt

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltfabrikk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre-representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går over 4 dager. Her kan du hente program for kurset.

Kurset sist arrangert mars 2019. Blir gjennomført på nytt senere i år.

Valsing_edited.jpg

Videregående kurs i asfalt

Kurset fokuserer på ny teknologi, prosesser og standarder med hovedvekt på praktisk anvendelse og betydning. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praksis om asfalt. Kurset er en videreføring og bygger på Veiteknisk Institutt sitt Kompetansekurs i asfalt. Kurset går over 2 dager. Kurset 26. mars er avlyst! Settes opp igjen til høsten.

Asfaltbil.jpg

Transport av asfalt på bil og båt

Kurset vil ta for seg transport av asfalt både med bil og med båt. Program for kurset vil bli lagt ut senere.

Kurset som var oppsatt 2. april er utsatt.

Kurs.jpg

Introduksjonskurs i asfalt

Kurset egner seg for kontormedarbeidere i asfaltfirmaer, entreprenørbedrifter og ansatte i Statens vegvesen og kommuner som berører asfaltarbeider i sitt daglige virke. Program for kurset kan hentes her. 

NB. Påmeldingsfrist er fredag 29. mars

Arbeidsvarsling_2.jpg

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt. 

Rep av dekkeskader_edited.jpg

Reparasjon av dekkeskader

Kurset er rettet mot vegforvalter og vegeier i kommuner og offentlige etater, samt mot utførende av slike arbeider.

Foreløpig ingen planlagt kursdato, men følg med og evt meld din interesse så varsler vi deg når dato er bestemt.