Laboratorietjenester

Laboratorietjenester

Veiteknisk Institutt har utvidet sine tjenester innenfor både asfalt­, stein­, bitumen- og miljøanalyser.

Det betyr at instituttet utfører de mest relevante oppgavene innenfor råmaterialer, massesammensetning og bindemidler. Det utføres analyser knyttet til ulike miljømålinger på støv fra både asfaltfabrikker og pukkverk. Instituttet tilbyr disse analysene:

Asfaltanalyser
Kapasiteten på bestemmelse av korngradering og bindemiddelinnhold er økt gjennom anskaffelse av en ny ekstraksjonsmaskin. I tillegg utføres bestemmelse av hulromsinnhold, og deformasjonsmotstand (Hamburg Wheel track). Instituttet utfører også uttak av borkjerner og asfaltprøver på vei.

Steinanalyser
Instituttet utfører følgende tilslagsanalyser: 

  • NS-­EN 933-­1 «Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling – Siktekurve»
  • NS­-EN 933-­3 « Bestemmelse av kornform – Flisighetsindeks»
  • NS-EN 933-­5 «Bestemmelse av prosentforhold av knuste korn i grovt tilslag»
  • NS-EN 1097-­1 «Bestemmelse av motstand mot slitasje (micro­Deval)»
  • NS-EN 1097-­2 «Bestemmelse av motstand mot knusing (Los Angeles)»
  • NS-EN 1097-­3 «Bestemmelse av løst lagret densitet og hulroms innhold»
  • NS-EN 1097­-6 «Bestemmelse av densitet»
  • NS-EN 1097-­9 «Bestemmelse av motstand mot piggdekkslitasje (kulemølle)»


Bindemiddelanalyser
Vi har utstyr for å teste penetrasjon og mykningspunkt på bindemidler. Det kan benyttes til testing av «ferskt» bindemiddel eller bindemiddel som vi har gjenvunnet fra ekstraherte asfaltprøver. Det siste kan være aktuelt i forbindelse med reklamasjoner eller om man skal dokumentere asfaltgranulat i forbindelse med større tilsetninger i gjenbruksasfalt. Vi benytter også utstyret til å dokumentere bindemiddelets motstand mot avisningsvæsker benyttet på flyplasser.

Miljøanalyser
Laboratoriet bestemmer støvmengder i innsendte prøver i forbindelse med dokumentasjon av oppfyllelse av krav fra myndighetene til støv fra både asfaltfabrikker og pukkverk.
Instituttet utfører også analyser for påvisning av tjære (PAH 16) i returasfalt. Ved behov for utvidete analyser for mer eksakt kvantitativ bestemmelse er instituttet behjelpelig med dette.

Sertifisering
Laboratorievirksomheten er sertifisert i henhold til Kontrollrådets sertifiseringsordning klasse H1 for prøvingslaboratorier, prøvingsområdene PI (Gradering og mekanisk testing av tilslag) og S (Asfaltanalyser). Bindemidler og miljøanalyser omfattes per dato ikke av sertifiseringsordningen, men aktivitetene ligger under det samme kvalitetssystemet hos Veiteknisk Institutt, og omfattes av de samme krav og rutiner.

Kontaktpersoner
Har du spørsmål så ta kontakt med Beathe Haugen (beathe@veiteknisk.no) eller Ragnar Bragstad (ragnar@veiteknisk.no). 

Kurskalender

Våre kurs

* Kompetansekurs i asfalt * Videregående kurs i asfalt * Asfalt for kontormedarbeidere * Utlegging av asfalt * Reparasjon av dekkeskader


 * Kompetansekurs i asfalt, uke 46
 * Arbeid på og ved veg. Kurs 1,    23.11.17
 * Arbeid på og ved veg, kurs 2,    6.-7.12.17
 


Se alle våre kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
 

Siste artikler

CE-merking av pukk
Innen utgangen av 2015 måtte alle pukkverk ha et system for CE-merking på plass. Les mer om dette og hva vi kan utføre på vårt steinlaboratorium i vedlagte link til Anleggsmaskinens artikkel!
Les mer...
Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt
Veiteknisk Institutt (tidligere ATI) har gjennom årtier utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen.
Les mer...
Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010
Endrede støy- og støvkrav fra asfaltfabrikker og pukkverk
Les mer...
Se arkivet