Flyer kurs Vedlikehold av kommunale veier.jpg

Kurs - Vedlikehold av kommunale veier

- Hvert eneste år er det reportasjer både i riks- og lokalpresse om hvor mye forfallet på veiene våre øker. Min erfaring er at kommunale politikere generelt ikke etterspør dokumentasjon på vegnettets faktiske tilstand og at lokal vegforvalter i liten grad vet hvordan en slik dokumentasjon kan fremskaffes, sier Paul Senstad, seniorrådgiver hos Veiteknisk Institutt.

Kurset, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 2 april, har til hensikt å belyse hvordan manglende prioriteringer av for eksempel rensk av grøfter og sluk fører til et forfall knyttet på veidekkene. Konsekvensen er en avkortning i dekkelevetiden og vegkapital går tapt. Mangler knyttet til vegkroppen og bærelag gir også reduserte dekkelevetider. Med de begrensede midlene kommunene har til rådighet gis kursdeltakerne råd og veiledning for ulike vedlikeholdstiltak som kan gi mest mulig vei for pengene. Kurset er rettet mot folk som utfører veivedlikehold og for driftsledere, men passer også for driftsplanleggere og strategiledere.

Veiteknisk Institutt, er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt. I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. Veiteknisk Institutt tilbyr fotografering av kommunalt vegnett, registrering av kommunalt vegnett og tilstand inn i NVDB (vegdatabanken) og utformer ‘Hovedplan veg’ for norske kommuner. Veiteknisk Institutt er en medlemsforening og både Norsk Asfaltfresing og Arstec er medlemmer.

Norsk Asfaltfresing AS ble etablert i 1998 og er et av landets mest erfarne fagmiljøer for asfaltfresing. Siden 2014 har firmaet også utført dypstabilisering og har opparbeidet seg en høy kompetanse på dette området.

Arstec AS har siden 1979 vært leverandør av løsninger, produkter, maskiner og utstyr til asfalt- og veivedlikehold. Arstec AS er i dag forhandler i Skandinavia, Baltikum og Polen for flere europeiske og amerikanske produsenter, i tillegg til egenutviklede produktserier og løsninger.

Veiteknisk Institutt arrangerer et felles dagskurs i vedlikehold av kommunale veier sammen med Arstec og Norsk Asfaltfresing AS den 2. april.

Kontaktpersonene for Arstec og Norsk Asfaltfresing er:

 

Lise Gjersrud Ringstad, lise@asfaltfresing.com, mob 906 06 296

Eirik Strand, eirik@arstec.no, mob: 924 24 190

 

Det vises til vedlagte kursomtale og påmeldingsblankett.

Påmedling skjer til Arstec: post@arstec.no

 

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med:

Paul Senstad, paul@veiteknisk.no mob 915 57 039