Arbeidsvarsling Kurs 1

Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Dato: Torsdag 23. november 2017 kl 08.00
Sted: Fjordveien 1, 1363 Høvik
Pris: 1.500,-  for medlemmer og kr 1.950,- for ikke medlemmer

Påmelding
 

         Navn *

Firma *

Fakturaadresse *

Mobilnr *

e-post *

Merk faktura med prosjektnr *


 

Kurskalender

Våre kurs

* Kompetansekurs i asfalt * Videregående kurs i asfalt * Asfalt for kontormedarbeidere * Utlegging av asfalt * Reparasjon av dekkeskader


 * Kompetansekurs i asfalt, uke 46
 * Arbeid på og ved veg. Kurs 1,    23.11.17
  * Videregående kurs i Asfalt, uke 48
 * Arbeid på og ved veg, kurs 2,    6.-7.12.17
 


Se alle våre kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
 

Siste artikler

CE-merking av pukk
Innen utgangen av 2015 måtte alle pukkverk ha et system for CE-merking på plass. Les mer om dette og hva vi kan utføre på vårt steinlaboratorium i vedlagte link til Anleggsmaskinens artikkel!
Les mer...
Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt
Veiteknisk Institutt (tidligere ATI) har gjennom årtier utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen.
Les mer...
Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010
Endrede støy- og støvkrav fra asfaltfabrikker og pukkverk
Les mer...
Se arkivet