Kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
Påmelding er først aktuelt etter at det endelige kursprogrammet er ferdig.

Kompetansekurs (Grunnkurs) i asfalt

Kurset er rettet mot mannskaper som jobber med, eller skal jobbe med asfalt, enten ute på veien, på asfaltverk, på laboratoriet eller er nye ledere innen asfaltbransjen. Kurset gir også ett godt innblikk i faget asfalt for byggherre representanter innen statlige og kommunale virksomheter. Kurset går denne gangen over 4 dager.

 

Dato: 13. - 16. november 2017, kl 09.00 (uke 46)
Sted: Fjordveien 1, 1363 Høvik
Pris: kr 9.900,- for medlemmer og kr 11.900,- for ikke medlemmer

Fagansvarlig: Erik Bergan

Program

Påmelding

 

Arbeidsvarsling Kurs 1

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper på dette kurset.

Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig.

Dato: Torsdag 23. november 2017 kl 08.00
Sted: Fjordveien 1, 1363 Høvik
Pris: 1.500,-  for medlemmer og kr 1.950,- for ikke medlemmer

Påmelding
 

         

Videregående kurs i Asfalt

Kurset er rettet mot alle på entreprenør- og byggherresiden som jobber med asfalt og ønsker faglig påfyll ut over det grunnleggende. Temaene spenner fra produksjon til utlegging, og hvordan kvaliteten påvirkes av ulike faktorer underveis. Det forutsettes at deltakerne har basiskunnskap og/eller praktisk erfaring med asfalt. Kurset går over 2 dager.

Dato: Kurset er utsatt til 2018
Pris: kr 4.950,- for medlemmer og kr 5.975,- for ikke medlemmer

Kursansvarlig: Erik Bergan

Påmelding

Program

Arbeidsvarsling Kurs 2

Kurset er for ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling.

Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig. Kandidater med lese- og skrivevansker kan gjennomføre eksamen muntlig

Dato: 6. - 7. desember 2017, kl 08.00
Sted: Fjordveien 1, Høvik
Pris: kr 2.800,- for medlemmer og kr 3.350,- for ikke medlemmer

Kursansvarlig: Erik Bergan

Påmelding

Asfalt for kontormedarbeidere

Kurset egner seg for kontormedarbeidere i asfaltfirmaer, entreprenørbedrifter og ansatte i Statens vegvesen og kommuner som berører asfaltarbeider i sitt daglige virke.

Dato: Ingen ny dato bestemt

Sted: Auditoriet i Fjordveien 1, Høvik

Kursansvarlig: Erik Bergan

Interesseskjema

Program

Utlegging av asfalt

Primært er kurset for folk som legger asfalt, men kurset er også relevant for driftplanleggere og kontrollører. Kurset går over 3 dager.

Dato: Foreløpig ingen planlagt kursdato
Sted: Auditoriet i Fjordveien 1, Høvik

Kursansvarlig: Roar Telle

Interesseskjema

Program fra forrige kurs

Reparasjon av dekkeskader

Kurset er rettet mot vegforvalter og vegeier i kommuner og offentlige etater, samt mot utførende av slike arbeider.

Dato: Foreløpig ingen planlagt kursdato

Sted: Auditoriet i Fjordveien 1, Høvik

Kursansvarlig: Erik Bergan

Interesseskjema

Program fra forrige kurs

 

Kurskalender

Våre kurs

* Kompetansekurs i asfalt * Videregående kurs i asfalt * Asfalt for kontormedarbeidere * Utlegging av asfalt * Reparasjon av dekkeskader


 * Kompetansekurs i asfalt, uke 46
 * Arbeid på og ved veg. Kurs 1,    23.11.17
 * Arbeid på og ved veg, kurs 2,    6.-7.12.17
 


Se alle våre kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
 

Siste artikler

CE-merking av pukk
Innen utgangen av 2015 måtte alle pukkverk ha et system for CE-merking på plass. Les mer om dette og hva vi kan utføre på vårt steinlaboratorium i vedlagte link til Anleggsmaskinens artikkel!
Les mer...
Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt
Veiteknisk Institutt (tidligere ATI) har gjennom årtier utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen.
Les mer...
Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010
Endrede støy- og støvkrav fra asfaltfabrikker og pukkverk
Les mer...
Se arkivet