Slik kommer du i kontakt med ossPostadresse:                            Telefon: 67 10 10 90
Veiteknisk Institutt                   
Fjordveien 3                           Org.nr: 954 877 930 MVA
1363 Høvik.

Besøksadresse:
Veiteknisk Institutt
Fjordveien 3
1363 Høvik

 

Ansatte Mobil e-post
Eirik Wulvik, Daglig leder 90 61 44 56 eirik@veiteknisk.no
Heidi Hovde Andersen, Kontorsjef 41 65 39 18 heidi@veiteknisk.no
Bjørn A. Holshagen, Rådgiver 91 18 14 60 bjorn@veiteknisk.no
Kjell Arne Bergli, Måletekniker 47 26 76 01 kjell.arne@veiteknisk.no
Paul Senstad, Seniorrådgiver 91 55 70 39 paul@veiteknisk.no
Ragnar Bragstad, Seniorrådgiver 48 15 69 65 ragnar@veiteknisk.no
Roar Telle, Seniorrådgiver 95 11 25 99 roar@veiteknisk.no
Trude Beathe Haugen, Laboratorietekniker 92 29 62 16 beathe@veiteknisk.no
Vibeke Taranger, prosjektleder Norsk Asfaltforening 90 73 14 04 vibeke@veiteknisk.no
Ola Prøis Bergli, Måletekniker 47 26 28 35 ola@veiteknisk.no
Erik Bergan, Rådgiver/kursansvarlig 91 39 20 37 erik@veiteknisk.no


Ønsker du kontakt med oss per e-post kan du benytte skjema under

Navn *

Firma *

E-post *

Kommentar

 

Kurskalender

Våre kurs

* Kompetansekurs i asfalt * Videregående kurs i asfalt * Asfalt for kontormedarbeidere * Utlegging av asfalt * Reparasjon av dekkeskader


 * Kompetansekurs i asfalt, uke 46
 * Arbeid på og ved veg. Kurs 1,    23.11.17
 * Arbeid på og ved veg, kurs 2,    6.-7.12.17
 


Se alle våre kurs

Det tas forbehold om justering på tidspunktene for de forskjellige kursene, følg med på hjemmesiden.
 

Siste artikler

CE-merking av pukk
Innen utgangen av 2015 måtte alle pukkverk ha et system for CE-merking på plass. Les mer om dette og hva vi kan utføre på vårt steinlaboratorium i vedlagte link til Anleggsmaskinens artikkel!
Les mer...
Oppfølging, kontroll og laboratorietjenester av asfalt
Veiteknisk Institutt (tidligere ATI) har gjennom årtier utviklet seg fra å være et sentralt asfaltlaboratorium for asfaltentreprenører til å representere alle aktørene i hele verdikjeden i asfaltproduksjonen.
Les mer...
Ny tjeneste fra Veiteknisk Institutt 2010
Endrede støy- og støvkrav fra asfaltfabrikker og pukkverk
Les mer...
Se arkivet